Potrzebujesz pomocy pośrednika? + 48 607 530 123

WYCENA

Zastanawiasz się ile warta jest twoja nieruchomość. Zleć nam wykonie operatu, wycenimy każdy rodzaj nieruchomości: grunty (zabudowane i niezabudowane), budynki, mieszkania i lokale. Wyceniamy nieruchomości typowe oraz nietypowe.

Operat szacunkowy jest opinią o wartość nieruchomości i może być sporządzany tylko w formie pisemnej. Dokument zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
– określenie nieruchomości i zakresu wyceny,
– określenie celu wyceny,
– podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
– ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
– opis stanu nieruchomości,
– wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,
– wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
– analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
– wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości

Cała zawartość © Copyright 2015 Agora Nieruchomości
Real Estate WordPress Theme by ThemeShift | Mapa Strony |
UA-40903960-1