Potrzebujesz pomocy pośrednika? + 48 607 530 123

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

BEZPIECZNY WYNAJEM  –   ADMINISTRACJA  I RAPORTY 

W ramach oferty zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości od etapu przygotowania mieszkania do momentu jego wynajmu lub sprzedaży.

Zarządzanie nieruchomością
W ramach przygotowań strategii zarządzania oszacujemy najkorzystniejsze wykorzystanie nieruchomości wraz z oceną stanu technicznego. W imieniu Klienta zatroszczymy się o wszystkie formalności:

Zarządzanie administracyjne
opracowanie warunków najmu nieruchomości,
zdawanie i odbiór najmowanych lokali na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych,
prowadzenie rejestru wszystkich użytkowników nieruchomości,
pobieranie depozytów, czynszów, opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat,
nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacją, naprawami, remontami,
gromadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem nieruchomości, pracami budowlanymi i naprawczymi
przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad początkiem obowiązywania umów dotyczących użytkowania nieruchomości
przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad początkiem obowiązywania umów niezbędnych do zarządzania i utrzymania nieruchomości

Raporty okresowe
Na życzenie właściciela lub pełnomocnika nieruchomości sporządzamy okresowy raport z działań i stanu nieruchomości oraz roczne zestawienia finansowe.

Udostępnienie adresu korespondencyjnego
Usługa skierowana jest do Klientów, którzy nie posiadają stałego adresu korespondencyjnego w Polsce, natomiast potrzebują go do prowadzenia korespondencji stałej z instytucjami administracji państwowej, ubezpieczalniami czy  bankami. Jako Agora nieruchomości udostępnimy swój adres Klientom, a następnie przekazujemy prywatną korespondencję na adres ustalony z Klientem (przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, a kopie dokumentów drogą mailową lub faksem).

Cała zawartość © Copyright 2015 Agora Nieruchomości
Real Estate WordPress Theme by ThemeShift | Mapa Strony |
UA-40903960-1