Potrzebujesz pomocy pośrednika? + 48 607 530 123

Inwestycje w nieruchomości komercyjne

Inwestycje w nieruchomości komercyjne

7 kwietnia 2015 in ARTYKUŁY

Zastanawiasz się nad inwestycją w nieruchomości komercyjne, takie jak kamienica, centrum handlowe, lokal użytkowy, hotel lub pensjonat czy hala. A może chciałbyś zainwestować w grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub przemysłową. Masz wątpliwości czy warto zainwestować w taką nieruchomość?

Poniżej opiszemy kilka aspektów dla których warto zainwestować w nieruchomości komercyjne.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Historia dowodzi, iż wszystkie kraje, które przystąpiły do Unii odnotowuje wzrost cen nieruchomości. Przyczyną takiej
sytuacji jest m.in. otwarcie granic, swobodny przepływ kapitału, proces wyrównywania cen z innymi krajami Unii, perspektywa wejścia do strefy Euro i wzrost zaufania do polskiej waluty. Dzięki temu Polska przyciąga coraz liczniejsze grupy zagranicznych inwestorów którzy bardzo chętnie inwestują w naszym kraju. W rezultacie możemy zaobserwować wzrost cen w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Inwestorzy zagraniczni bardzo chętnie inwestują w największych miastach czego przykładem mogą być rozpoczęte inwestycje takie jak: Waterlane i Aura Island w Gdańsku, Mokotowska 59 w Warszawie czy Arboretum w Łodzi.

Wzrost zamożności społeczeństwa.
Społeczeństwo bogaci się – wzrastają płace, a to z kolei pozwala bardziej przychylnie odnieść się do zakupu czy wynajmu własnego „M”. Większe zasoby w portfelu, nowe inwestycje i decyzja o zakupie nieruchomości kreuje przewagę popytu nad podażą, a tym samym stopniowy wzrost cen.

Dostępność kredytów hipotecznych.
Stabilna sytuacja w gospodarce – stabilność złotówki, niska inflacja, wzrost PKB to podstawowe czynniki umożliwiające bankom zaoferowanie szerokiej gamie klientów w miarę tanich i dostępnych instrumentów finansowych. Pozyskując kapitał na inwestycję w nieruchomości z obcych źródeł, czyli stosując tzw. dźwignię finansową (kredyt hipoteczny czy leasing) mamy możliwość znacznego zwiększenia zwrotu z kapitału własnego.

Potencjał rynku.
Polski rynek nieruchomości rozwija się najszybciej z spośród nowych członków Unii Europejskiej, co stanowi największy potencjał dla inwestorów z kraju, jak i z zagranicy. Rynek nieruchomości komercyjnych cały czas się rozwija. Nowe inwestycje w biurowce czy galerie handlowe możemy zaobserwować w większości miast. Inwestorzy lokalizują swoje nowe projekty już nie tylko największych w miastach ale również w mniejszych aglomeracjach takich jak np: Rumia „Galeria Rumia” czy Słupsk „Galeria Słupsk”.

Migracja społeczeństwa.
Polacy coraz częściej migrują do innych miast z perspektywą większych zarobków, nowej pracy i poprawy warunków życia. To z kolei determinuje o szybkich decyzjach – zakupie, sprzedaży lub wynajmie nowej nieruchomości. Powiększa się tym samym obszar i zapotrzebowanie na nieruchomości oraz usługi z tym związane. Czyli zwiększa się popyt zarówno po stronie  zakupu jak i wynajmu.

Stabilność rynku nieruchomości.
Trendy na rynku nieruchomości są znacznie dłuższe i bardzo wolno reagują na zmiany. Czego nie można powiedzieć o innych instrumentach inwestycyjnych takich jak giełda papierów wartościowych, gdzie należy się liczyć z gwałtownymi zmianami kursu akcji czy walut, a nawet w skrajnych przypadkach z całkowitą utratą posiadanych walorów. Inwestycja w nieruchomość skomercjalizowaną lub zakup gruntu przeznaczonego pod inwestycję z roku na rok przynosi wzrost wartości.

Dwa rodzaje zysku
Nieruchomości komercyjne umożliwiają czerpanie zysków z inwestycji z dwu obszarów, co jest nie do pomyślenia w przypadku innych instrumentów takich jak lokaty czy akcje. Inwestor czerpie profity od najemców wynajmujących powierzchnie w nieruchomości oraz wzrostu jej wartości w czasie, a tym samym minimalizuje swoje ryzyko inwestycyjne.

Podsumowując powyższe aspekty możemy powiedzieć że to bardzo dobry moment na inwestycje w nieruchomość komercyjną, niskie koszty kredytów hipotecznych, stabilna sytuacja gospodarcza i przewaga popytu na podażą to wyraźne sygnały świadczące o silnym trendzie wzrostowym na rynku. Inwestując w nieruchomość komercyjną z najemcą mamy zapewnioną comiesięczna stopę zwrotu z inwestycji a dodatkowo nasza nieruchomość nabiera wartości z roku na rok. Na takiej inwestycji po prostu nie można stracić.

AUTOR: Maciej Wojsławski
   Maciek@agorahw.pl
         11.V.2010

, ,

Cała zawartość © Copyright 2015 Agora Nieruchomości
Real Estate WordPress Theme by ThemeShift | Mapa Strony |
UA-40903960-1