Potrzebujesz pomocy pośrednika? + 48 607 530 123

SLOW – studium lokalizacji obiektów wysokościowych w Gdańsku

SLOW – studium lokalizacji obiektów wysokościowych w Gdańsku

7 kwietnia 2015 in AKTUALNOŚCI

Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW) to studium urbanistyczne, mające na celu rozpoczęcie szerokiej dyskusji publicznej, a następnie określenie metod postępowania z obiektami wysokościowymi (OW) w Gdańsku.

W Studium wyznaczono obszary loalizacji obiektów wysokościowych oraz podstawowe zasady postępowania z obiektami wysokościowymi.

Problematyka Studium SLOW jest bardzo szeroka, dotyczy wielu aspektów życia w mieście, nie posiada regulacji prawnych i dotyczy decyzji skutkujących na dziesięciolecia. W związku z tym Prezydent Miasta postanowił zaprosić mieszkańców Gdańska do szerokiej i merytorycznej dyskusji. Wyniki tej dyskusji, łącznie z analizami urbanistycznymi, zostały opisane w SLOW oraz w Dokumentacji SLOW.

W SLOW określono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za podstawowy dokument decydujący o możliwości lub zakazie lokalizacji OW.

Zobacz załącznik SLOW do uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/764/08 z dnia 25.09.2008

 

Typy obszarów i zasady postępowania z OW

Nazwa obszaru

Powierzchnia [ha]
(% pow. Gdańska)

Zasady delimitacji

Lokalizacja OW

Podstawa pozwolenia na budowę

WYŁĄCZONY

11.150 (około 42%)

obszary objęte zakazem lokalizacji OW wynikającym z przepisów

zakaz (z wyjątkami*)

NIEWSKAZANY

12.200 (około 46%)

obszary objęte zakazem lokalizacji OW wynikającym z innych przesłanek urbanistycznych

zakaz

DOPUSZCZONY

3.200 (około 12%)

obszary możliwej lokalizacji OW, nienależące do wyłączonych lub niewskazanych

dopuszczenie

mpzp

ZALECANE

186 (około 0,7%)

wybrane, prestiżowe fragmenty obszarów dopuszczonych

zalecenie

mpzp

MIEJSCA WSKAZANE

szczególne miejsca lokalizacji OW wynikające z kompozycji miasta

nakaz

mpzp

* Wyjątkiem lokalizacji OW w obszarze wyłączonym jest uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków.

źródło: Biuro Rozwoju Gdańska jednostka organizacyjna miasta

,

Cała zawartość © Copyright 2015 Agora Nieruchomości
Real Estate WordPress Theme by ThemeShift | Mapa Strony |
UA-40903960-1